Från golv till tak

Det du måste göra vid takläckage

Om du har fått en läcka i taket så finns det några saker som du snabbt måste ta hand om. Detta för att det inte ska ge konsekvenser såsom ytterligare skador som kan bli så väl dyrare som svårare att ta hand om än bara originalskadan. För dig som är osäker så kan det då tiden är av vikt, vara bra att anlita hjälp från experter.

När du upptäcker en läcka i taket så är det mycket som snabbt behöver göras. Placera en hink under läckan och torka upp det vatten som redan har kommit in för att undvika vidare fuktskador. Sedan så måste själva läckan repareras. Detta görs först temporärt med tätningsmassa för att stoppa läckan, och sedan fixas skadan permanent. För dig som är osäker på hur du ska göra, som inte har tillgång till tätningsmassa, eller som känner dig osäker på att bege dig upp på taket – med de skydd som behövs till sådant – kan det vara bäst att ta in hjälp från en professionell firma. För dig i Stockholm så finns ett bra företag som heter Tak 2.0 – du finner dem på internet på www.tak20.se/vara-tjanster/taklackage-stockhom/ – som kan snabbt rycka ut och hjälpa dig med tätningen.

Därför är det viktigt att ta tag i saken direkt

Läckor i taket uppstår lättast vid hård vind, när regnet träffar huset från sidan. Efter att en läcka har uppstått är det viktigt att det tas hand om omedelbart, då det kan leda till fuktskador som är dyrare att fixa än läckan hade varit, eller till och med till att taket rasar in.

Dokumentera skadan

Utöver nödlösningen att täppa till läckan så är det viktigt att du dokumenterar skadan med foton, som eventuellt kan behövas för försäkring. Ta även fram information om vädret och temperaturen från SMHI av samma anledning för att kunna visa på vad som har hänt. Försäkringen täcker ofta inte själva läckan om den kommer av regn utifrån, men eventuella skador inuti ditt hus eller din lägenhet som följd av läckan kan eventuellt vara täckta, så se till att du har koll på vad som gäller.

Scroll to top