Från golv till tak

Stycka tomt, detta gäller

Vi på Shakatak får många frågor om vad det gäller när man ska sälja och stycka en tomt. En första förutsättning som bör tas hänsyn till är just frågan om de snya tomtindelningarna blir bra tomtförutsättningar, eftersom de ska gå att sälja.

Att stycka en tomt kan bli aktuellt av olika skäl. Många gör det för att kunna sälja en tomt och behålla en annan del. Reglerna är gamla och ibland svårtolkade. Här kan du få rådgivning kring detta ganska snåriga ämne: https://www.bocenterbyggtjanst.se/salja-tomt/stycka-tomt/ och vi rekommenderar att man hör av sig till de som är experter på att förädla din mark, så det inte blir en förlustaffär.

Att stycka en tomt

Att stycka en tomt kallas också avstyckning och är i teorin enkel: du delar av en bit mark som skiljs från den övriga marken. Den vanligaste anledningen till att man styckar av mark är för att man säljer en tomt där man kan bygga ett hus. På Lantmäteriet kan du läsa mer om inteckningar, förrättningar och sådana saker som är bra att veta.

Såhär skriver MittBygge om avstyckning:

Avstyckning innebär att man avskiljer ett område från en befintlig fastighet, där den nya lotten får en ny registerbeteckning. Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning, men om någon redan förvärvat den avstyckade delen av fastigheten kan antingen förvärvaren eller ägaren till stamfastigheten ansökan om avstyckning. En sådan ansökan måste ske senast sex månader efter förvärvet.

Skulle en avstyckning få juridisk följd är det Mark- och Miljödomstolen som avgör frågan. Ett praktiskt fall kan du läsa om i Ystads Allehanda. Det är bra att göra en ordentligt analys och genomgång tillsammans med experter på området om du vill göra en avstyckning, och se vilka regler som gäller och vilka problem som kan uppstå. Självklart ska du också se till att avstyckningen blir så lönsam som det bara går.

Scroll to top