Från golv till tak

Tecken för takrenovering

Fattas det tegelpannor eller växer det onormalt mycket mossa på ditt tak, så kan det vara ett tecken på att det är dags att byta taket. Eller kanske har pappen blivit fuktig så den behöver bytas. Beroende på hur taket ser ut och dess ålder så kan en takrenovering bli mer eller mindre omfattande.

Att byta tak på huset är kostsamt, men kan ge förödande konsekvenser om det inte görs i tid. Husets tak skyddar nämligen alla rum och väggar från fukt, vilket är viktigt för att hålla byggnaden i ett bra skick. Oftast när människor pratar om tak, så syftas det till innertak och yttertak.

Yttre tecken på yttertak

Fattas tegelpannor, finns hål i taket, växer onormalt mycket mossa, har plåtdetaljer lossnat eller börjar allt fler pannor på taket spricka? Då låter det som att det finns tydliga skador på yttertaket, det vill säga på tegelpannor eller på plåten. Yttertaket har som funktion att skydda huset från fukt och är till för att regn inte ska nå innertaket. Finns skador på yttertaket brukar också skador finnas på innertaket och då brukar en full takrenovering vara behövligt.

Skador på innertak

Innertak har som funktion att isolera och kan bestå av exempelvis papp. Är innertaket fuktigt innebär det att isoleringen inte kommer att hålla inne värmen i huset och att fukt kommer att kunna tränga in i huset och dess isolering. Har skador skett på innertaket är det därför en god idé att byta papp och titta över fuktnivåer i exempelvis väggisolering och takisolering. Det är dock inte ovanligt att vid skador på innertak så räcker det att byta innertaket genom att exempelvis lägga ny papp. För finns inga skador på yttertak, så behövs generellt sett inget byte av det.

Livslängd på tak

En annan metod som kan användas för att avgöra behovet av en takrenovering, är att se vilket tak huset har och när det lades på huset. Har huset exempelvis ett tegeltak så har det en livslängd på 50 år till 100 år, medan ett tak med betongplattor har en livslängd på 40 år. Medan plåttak håller i upp till 40 år till 50 år, och papptak i 15 år till 30 år. Beroende på vilken taktyp ditt hus har och när taket lades, kan det vara en indikator som berättar om att takrenovering kan vara på ingång.

Scroll to top