Från golv till tak

Undersökningsplikt vid köp av hus eller lägenhet

Vid köp av ett hus eller en lägenhet har köparen något som kallas en undersökningsplikt. Den skiljer sig något åt beroende på om det är köp av ett hus eller en lägenhet. Men i korthet innebär den att köparen efter köpet inte kan åberopa fel som borde ha upptäckts vid en grundligt genomförd undersökning.

Det är en stor affär att köpa lägenhet eller hus och för de flesta är det något som sker endast en eller ett par gånger under en livstid. Ett hus- eller lägenhetsköp avser oftast betydande ekonomiska värden samtidigt som huset eller lägenheten är något som helt naturligt kan innehålla olika fel eller brister. Frågan är vem som ska bära ansvaret den dag som eventuella fel eller brister upptäcks.

Regelverket skiljer sig något åt vid köp av ett hus i form av en fastighet och köp av en lägenhet i form av en bostadsrätt. Emellertid är huvudprincipen densamma – köparen är skyldig att undersöka köpeobjektet innan köpet.

Undersökningsplikt vid köp av fastighet

Vid överlåtelse av en fastighet är det jordabalkens regler som är tillämpliga. Dessa regler ställer stora krav på den som förvärvar en fastighet. Enkelt förklarat ska fastigheten undersökas mycket noggrant innan köpet. Köparen ska i princip vända på varenda sten och krypa in i varenda vrå för att finna eventuella fel och brister. Upptäcks något som verkar misstänkt måste den delen av fastigheten undersökas ännu noggrannare

Undersökningsplikt vid köp av lägenhet

Undersökningsplikten vid köp av en lägenhet ]i form av en bostadsrätt skiljer sig något från vad som gäller vid köp av en fastighet. Vid köp av en bostadsrätt är det köplagens regler som gäller. Dessa regler ställer generellt lägre krav men det är viktigt att komma ihåg att den som förvärvar en bostadsrätt fortfarande har en undersökningsplikt.

Några avslutande synpunkter angående köparens undersökningsplikt

Sammanfattningsvis har en köpare en omfattande undersökningsplikt oavsett om det gäller köp av en bostadsrätt eller en fastighet. Det är viktigt att parterna verkligen inser vad denna plikt innebär. Försummas undersökningsplikten innebär detta långtgående ekonomiska och juridiska risker.

I många situationer kan det vara en god idé för köparen att anlita en besiktningsman som hjälper till med undersökningen. Det förändrar inte något med avseende på undersökningsplikten men köparen har till sin hjälp en sakkunnig person, vilket ökar möjligheten för att eventuella fel och brister upptäcks innan köpet.

Scroll to top