Från golv till tak

Renovera och ombilda hyresrätt till bostadsrätt

Eftersom det ofta är ett lönsamt tilltag att väljer allt fler att ombilda hyresrätter till bostadsrätter efter en renovering av fastigheten. Vanliga lägenheter och radhus renoveras då om till bostadsrätter som blir uppköpta. För att få göra en ombildning måste vissa krav uppfyllas.

Det är många faktorer som du måste ta hänsyn till, men med hjälp av en ekonomisk förvaltare blir hela processen enklare. I den här artikeln får du veta varför.

Ombildning i samband med renovering

Det stående tipset för att driva processen med att köpa loss en fastighet är att anlita extern hjälp med den ekonomiska förvaltningen. Interesta är en hjälp av en professionell ombildningskonsult som hjälper till att driva processen på ett korrekt sätt. På Interestas hemsida här https://www.interesta.se/ekonomisk-forvaltning/ kan du läsa mer om hur det går till i praktiken.

”Enligt denna lag har hyresgäster rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.” står det i Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Som står i svensk lag ovan rörande ombildning av hyresrätter har hyresgäster rätt att välja att genomföra en ombildning och detta är något som ofta kommer upp på tal i samband med en kommande renovering. Det kan vara en äldre byggnad som inte blir ordentligt skött av nuvarande hyresvärd, vilket leder till att de boende önskar köpa loss fastigheten eftersom renoveringen medför ett ökat värde som annars skulle leda till hyreshöjningar – men som nu istället kan bidra till en blomstrande brf.

Olika steg inför ombildning

Det första som behöver göras är att ta reda på hur stort intresset är för att ombilda nuvarande hyresrätter. Finns det minst tre hyresgäster som är intresserade kan sedan en bostadsrättsförening bildas. Det är Bolagsverket som sköter registreringen av föreningen och därefter ska intresseanmälan om att köpa loss hela fastigheten sändas in till inskrivningsmyndigheten. Det är även hos dem som man hittar alla lagar och förordningar rörande bostadsrätter vilka kan vara bra att sätta sig in i.

Sedan ska man inte glömma att fastigheten måste besiktas för att säkerställa att renoveringarna och standarden som krävs uppfylls. Inte heller ska man glömma bort att det är viktigt att bostadsrättsföreningen har en ekonomisk plan för att köpa den. Det här är detaljer Interesta är experter på och som man enkelt kan få hjälp med, därför är det en trygghet att anlita dem som förvaltare av bostadrättsföreningen.

Scroll to top