Från golv till tak

När taket drabbas av fuktskador

Säg fuktskador och de flesta reagerar med bedrövelse. Som husägare är det något man absolut inte vill råka ut för. Tankar om svamp, mögel och skador som sprider sig ned i huset väcker ofta panik. Skulle du drabbas är det dock bra att veta att det finns åtgärder att vidta.

Taket är det främsta skyddet mot väder och vind som finns på ett hus. När det skadas riskerar det att komma in fukt som i sin tur skapar fuktskador. Förebyggande bör man därför se över sitt tak med jämna mellanrum. En takläggare kan till exempel göra en besiktning. Det är också bra att besiktiga takstolar och innertaket eftersom de ofta drabbas av fukt. Det går emellertid att sanera mögel om du skulle drabbas. Ett mögelangrepp behöver alltså inte betyda slutet för din bostad.

Undvik att skadan sprider sig

Hur upptäcker man då mögel? Låter du göra en besiktning av ditt tak med jämna mellanrum är det sannolikt att ett mögelangrepp upptäcks. Annars är det bra att veta att mögel luktar oangenämt. Skulle du känna en lukt som du inte känner igen är det läge att undersöka om det finns fukt och mögel. Mögel sprider sig snabbt, därför är det viktigt att sanera omgående så att det inte sprider sig till resten av huset. Det finns saneringsmedel mot mögel att köpa på byggvaruhus, men det är en god idé att anlita en saneringsfirma om angreppet är stort. Du behöver naturligtvis också undersöka varför fuktskadan och mögelangreppet uppstod. Är det för tätt på din vind eller finns det skador i yttertaket? I nyare hus är det tyvärr ofta ett problem att vinden är för tät. Det gör att luft inte kan cirkulera och fukt samlas. Då är det viktigt att ha en diffusionsspärr som hindrar varm luft från byggnaden att stiga upp på vinden och bilda kondens mot de kalla ytor som finns där.

Scroll to top