Från golv till tak

Egen energi från taket

Intresset och viljan för privatpersoner att göra ett mindre avtryck på vår miljö ökar. Inte minst när det kommer till sin elförbrukning. Allt fler väljer därför att installera solceller på sina tak för att skapa egen förnybar el. Intresset är så pass stort att nu även staten sett till att göra det enklare än någonsin att börja använda solceller.

Det statliga solcellstödet

Att köpa och installera solceller är både dyrt och kan vara invecklat att komma igång med. Lyckligtvis har staten sedan årsskiftet höjt det stöd som tidigare var på 20% av den totala kostnaden av solceller till hela 30%. Det kallas för det statliga solcellstödet och innebär att privatpersoner och alla andra aktörer nu får det billigare och lättare att ställa om till förnybar el. Per Bolund som i skrivande stund är biträdande finansminister menar att det ska vara lätt att göra rätt, en tanke som är väldigt relevant och ligger rätt i tiden. En studie visar att hela 50% av Skånes elanvändning skulle kunna komma från takmonterade solceller till skillnad från dagens 0,2%. Sveriges radio som tagit del av studien säger att Skåne har förutsättningar som lämpar sig väl för solceller, detta med tanke på att det finns många friliggande hus med hög instrålning. Att hälften av Skånes hushåll skulle kunna drivas av egen el är definitivt en tanke som väcker hopp om Sveriges miljöpåverkan. Vi går mot rätt håll och ju fler som inser att det lönar sig med solceller desto mer populärt lär det bli att installera på sitt eget tak.

Det ska vara lätt att köpa solceller

Att det inte är fler i dagsläget som installerat egna solceller kan bero på att det känns invecklat eller skrämmande att försörja sig själv. Med statens solcellstöd underlättar det visserligen den ekonomiska frågan, men installationen och underhållet kan fortfarande göra att folk tvekar. Frågan är högst aktuell och både återförsäljarna och energibolagen är medvetna om detta. Lyckligtvis är bollen i rullning för att underlätta både köp och installation för konsumenten. Di rapporterar nämligen om ett samarbete mellan en stor elektronik- och vitvarukedja och ett norskt energibolag som skulle låta kunden beställa både solceller och installation med ett enkelt knapptryck. De skriver även att det ska vara möjligt att köpa solceller över disk, vilket tyder på att vi börjar närma oss ett samhälle där alla får tillfälle att ställa om. När tekniken och produkten kommer närmre konsumenten får det en avskräckande effekt och blir på så sätt även mer attraktiv för en allt större målgrupp att köpa. Den långsammaste omställningen blir troligtvis i den norra delen av Sverige som skulle få det svårt att samla energi under vinterhalvåret då det är mörkt större delen av dygnet. Däremot blir det omvänt under sommaren då solen aldrig går ned. Förhoppningsvis ser vi däremot solceller i framtiden på var och vartannat hustak, både i stan och på landsbygden.

Scroll to top