Från golv till tak

Fukt i huset?

Har du råkat köpa ett hus med mögel och undrar nu vad du kan göra? Är det bara lite mögel kan det oftast åtgärdas med rätt ventilation men i svårare fall kan det krävas större reparationer och renoveringar för att bli av med fukten.

köpa hus mögelAtt hus innehåller mögel på olika sätt är inte ovanligt, och det är ofta relaterat till fel ventilation eller bristfälligt bygge. Mögel kan ge allergier, andningssvårigheter och mycket mera så kolla gärna över ditt hus en gång om året för att upptäcka förändringar eller fläckar. Att mögel kan ge ödesdigra konsekvenser och kostnader har folk fått erfara, huset kan till och med behöva rivas:

”En mätning visade att luften var full av mögelsporer och skadlig för hälsan” – Aftonbladet

Om du hittar mögel

”Det är viktigt att man kontaktar en mögelkonsult som får undersöka om det finns mögel i huset och i så fall sätta in ett åtgärdsprogram.” Det säger mögelexperten Johan Hedström i en artikel om mögel i hemmet på tidningen Vi i Villas webbplats.

För att undvika fukt och mögelbildning i exempelvis källare kan du installera en luftavfuktare från E-klok och få en torrare miljö och i förlängning ett friskare hus. Att ventilationen är rätt, varken för mycket eller för lite, är viktigt.

Kontrollera innan köp av hus

Det är alltid bäst att kontrollera huset noga innan du väl köper det, ju mer skavanker som upptäcks innan pappren är skrivna desto bättre för dig.
Försök undvika dolda fel vis husköp genom att anlita en oberoende besiktningsman som går igenom huset och dokumenterar fel och brister. Som dolt fel räknas något som besiktningsmannen inte har upptäckt och som har funnits redan vid köpet, så ju bättre och noggrannare besiktning desto bättre för dig.

Scroll to top